Wang wins

Bingyu Wang with Yin Liu at third, Qingshuang Yue and Yan Zhou on the front end wins the

PLAYOFF BRACKET TEAM PROFILE