Rachel Homan
Born: Apr 5, 1989
in Ottawa, Ontario
Resides: Ottawa, Ontario
Throws: Right
Profession: Personal Trainer, GoodLife Fitness