Lori Olson-Johns
Born: Nov 24, 1976
in Toronto, Ontario
Resides: Edmonton, Alberta
Throws: Right