Karuizawa International > Prize Purse
Team Prize (CDN) Points
1.   Ayumi Ogasawara $11,519  39.874 
2.   Satsuki Fujisawa $6,912  31.330 
3.   Emi Shimizu $4,608  24.209 
3.   Ji Suk Kim $2,304  24.209 
5.   Val Sweeting $1,728  17.089 
5.   Alina Paetz $1,728  17.089 
7.   Rina Ida $---  1.709 
7.   EunJung Kim $---  1.709 
7.   Junko Nishimuro $---  1.709 
10.   Natsuki Saito $---  0.854 
10.   Anna Sidorova $---  0.854 
10.   Ayano Tuchiya $---  0.854 
10.   Un-Chi Gim $---  0.854 
10.   Mizuki Kitaguchi $---  0.854 
Karuizawa International MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |