Karuizawa International > Prize Purse
Team Prize (CDN) Points
1.   Reid Carruthers $15,894  26.156 
2.   Yuta Matsumura $9,781  19.181 
3.   John Shuster $6,113  15.694 
4.   Masaki Iwai $4,891  13.950 
5.   Ryo Ogihara $3,057  10.463 
5.   Jongduk Park $3,057  10.463 
5.   SooHyuk Kim $3,057  10.463 
5.   Tsuyoshi Yamaguchi $3,057  10.463 
9.   Kohsuke Hirata $---  2.616 
10.   Hayato Matsumura $---  1.308 
10.   Daiki Shikano $---  1.308 
10.   Kanya Shimizuno $---  1.308 
Karuizawa International MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |