Karuizawa International > Prize Purse
Team Prize (CDN) Points
1.   Anna Sidorova $15,894  32.405 
2.   Sayaka Yoshimura $9,781  23.763 
3.   Chiaki Matsumura $6,113  19.443 
4.   Laura Walker $4,891  17.282 
5.   Sophie Jackson $3,057  12.962 
5.   Junko Nishimuro $3,057  12.962 
5.   Asuka Kanai $3,057  12.962 
5.   Min Ji Kim $3,057  12.962 
9.   Un-Chi Gim $---  3.241 
10.   Eun-jin Oh $---  1.620 
10.   Ami Enami $---  1.620 
10.   Mayu Minami $---  1.620 
10.   Mayu Natsuizaka $---  1.620 
Karuizawa International MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |