Minebea Mitsumi Cup > Scores

Draw 1 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kenji Iwasaki
Miyota, JPN
     0  1  0  1  0  0  X    2  
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
   5  0  3  0  2  1  X    11  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Kenji
Iwasaki
Third:
No Photo
Tetsuya
Takato
Second:
Player Photo
Yuya
Saito
Lead:
No Photo
Kiyoshi
Anzai
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
   0  0  1  0  1  0  X    2  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     1  1  0  3  0  1  X    6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
     1  0  1  0  1  0  1  X  4  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
   0  1  0  2  0  2  0  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Draw 2 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Masahiko Goto
Miyota, JPN
   3  1  0  1  0  6  X    11  
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
     0  0  0  0  2  0  X    2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka
Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
   1  0  2  0  0  1  2  0  6  
Akira Kageyama
Sagamihara, JPN
     0  3  0  1  3  0  0  3  10  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto
Skip:
Player Photo
Akira
Kageyama
Third:
Player Photo
Tomoaki
Mizuno
Second:
No Photo
Yukiteru
Yoshihara
Lead:
Player Photo
Masahiro
Aisaka


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
   1  2  1  0  3  2  X    9  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
     0  0  0  1  0  0  X    1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Draw 3 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
   2  0  2  1  1  0  0  X  6  
Kenji Iwasaki
Miyota, JPN
     0  2  0  0  0  1  2  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Kenji
Iwasaki
Third:
No Photo
Tetsuya
Takato
Second:
Player Photo
Yuya
Saito
Lead:
No Photo
Kiyoshi
Anzai


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
   0  0  0  2  2  0  2  X  6  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
     2  1  1  0  0  1  0  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     0  2  1  0  0  0  1  1  5  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
   4  0  0  0  1  2  0  0  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Draw 4 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
   2  0  1  1  0  1  0  1   6  
Masahiko Goto
Miyota, JPN
     0  3  0  0  1  0  2  0  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto
Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
     1  0  3  2  0  0  3  X  9  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
   0  1  0  0  2  1  0  X  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Akira Kageyama
Sagamihara, JPN
     0  1  1  0  1  1  0  1  5  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
   1  0  0  3  0  0  2  0  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Akira
Kageyama
Third:
Player Photo
Tomoaki
Mizuno
Second:
No Photo
Yukiteru
Yoshihara
Lead:
Player Photo
Masahiro
Aisaka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Draw 5 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
   0  0  3  1  0  2  0  X  6  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
     3  2  0  0  2  0  2  X  9  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kenji Iwasaki
Miyota, JPN
     4  1  0  2  0  0  1  X  8  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
   0  0  4  0  2  1  0  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Kenji
Iwasaki
Third:
No Photo
Tetsuya
Takato
Second:
Player Photo
Yuya
Saito
Lead:
No Photo
Kiyoshi
Anzai
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
     0  2  0  1  0  1  1  2  7  
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
   1  0  2  0  1  0  0  0  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Draw 6 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Akira Kageyama
Sagamihara, JPN
     1  1  0  2  0  0  3  X   7  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
   0  0  3  0  3  1  0  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Akira
Kageyama
Third:
Player Photo
Tomoaki
Mizuno
Second:
No Photo
Yukiteru
Yoshihara
Lead:
Player Photo
Masahiro
Aisaka
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Masahiko Goto
Miyota, JPN
     0  0  1  0  0  0  2  X  3  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
   0  1  0  0  4  2  0  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
     0  0  2  0  0  1  0  X  3  
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
   3  4  0  0  1  0  1  X  9  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto
Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara


Draw 7 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
     0  1  0  0  2  1  3  X  7  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
   0  0  2  0  0  0  0  X  2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
   0  1  0  2  0  1  0  X  4  
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
     1  0  5  0  0  0  3  X  9  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kenji Iwasaki
Miyota, JPN
     1  2  1  1  0  0  0  1  6  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
   0  0  0  0  1  2  2  0  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Kenji
Iwasaki
Third:
No Photo
Tetsuya
Takato
Second:
Player Photo
Yuya
Saito
Lead:
No Photo
Kiyoshi
Anzai
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Draw 8 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
   2  0  0  2  3  0  X    7  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     0  1  2  0  0  1  X    4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Akira Kageyama
Sagamihara, JPN
     0  1  0  2  0  1  0  X  4  
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
   1  0  5  0  1  0  3  X  10  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Akira
Kageyama
Third:
Player Photo
Tomoaki
Mizuno
Second:
No Photo
Yukiteru
Yoshihara
Lead:
Player Photo
Masahiro
Aisaka
Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Masahiko Goto
Miyota, JPN
     2  1  2  0  2  0  2  X  9  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
     0  0  0  3  0  1  0  X  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
                    0  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
                    0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Akira Kageyama
Sagamihara, JPN
                    0  
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
                    0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Akira
Kageyama
Third:
Player Photo
Tomoaki
Mizuno
Second:
No Photo
Yukiteru
Yoshihara
Lead:
Player Photo
Masahiro
Aisaka
Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Masahiko Goto
Miyota, JPN
                    0  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
                    0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Draw 9 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
   0  0  1  0  4  1  0  X  6  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
     1  0  0  1  0  0  1  X  3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
     1  2  2  2  0  1  X    8  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
   0  0  0  0  1  0  X    1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
   3  0  1  0  0  0  X  4  
Kenji Iwasaki
Miyota, JPN
     0  3  0  2  3  3  X   11  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama
Skip:
Player Photo
Kenji
Iwasaki
Third:
No Photo
Tetsuya
Takato
Second:
Player Photo
Yuya
Saito
Lead:
No Photo
Kiyoshi
Anzai


Draw 10 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
     3  0  0  0  0  0  3  X  6  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
   0  0  1  0  0  0  0  X  1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
   0  1  0  0  1  0  0  X  2  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
     2  0  3  2  0  1  2  X  10  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Akira Kageyama
Sagamihara, JPN
   0  1  0  0  0  1  0  X  2  
Masahiko Goto
Miyota, JPN
     1  0  1  1  1  0  2  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Akira
Kageyama
Third:
Player Photo
Tomoaki
Mizuno
Second:
No Photo
Yukiteru
Yoshihara
Lead:
Player Photo
Masahiro
Aisaka
Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka


Draw QF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kenji Iwasaki
Miyota, JPN
     1  0  0  1  1  1  1  X  5  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
   0  2  1  0  0  0  0  X  3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Kenji
Iwasaki
Third:
No Photo
Tetsuya
Takato
Second:
Player Photo
Yuya
Saito
Lead:
No Photo
Kiyoshi
Anzai
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
   1  2  0  3  0  1  0  2  9  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     0  0  3  0  1  0  2  0  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
     0  5  0  1  2  0  1  0  9  
Yasuhiro Morita
Kyoto, JPN
   1  0  1  0  0  1  0  1  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto
Skip:
Player Photo
Yasuhiro
Morita
Third:
Player Photo
Katsuaki
Yasui
Second:
Player Photo
Kosuke
Yuki
Lead:
No Photo
Shinji
Okamoto


Draw SF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
   3  1  0  1  0  3  X    8  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     0  0  2  0  1  0  X    3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Third:
Player Photo
Akira
Otsuka
Second:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
     1  1  0  3  0  2  X    7  
Satoru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
     0  0  1  0  3  0  X    4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Yuma
Endo
Lead:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Masahiko Goto
Miyota, JPN
   1  0  1  0  2  0  1  X  5  
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
     0  2  0  5  0  1  0  X  8  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Masahiko
Goto
Third:
No Photo
Shunsuke
Kubouchi
Second:
No Photo
Shusaku
Osawa
Lead:
No Photo
Shunsuke
Tanaka
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Draw CF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yoshihiro Sakaguchi
Karuizawa, JPN
   0  0  0  0  0  0  0  X  0  
Junpei Kanda
Tokyo, JPN
     0  0  0  2  2  2  1  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 

,
                  0  

,
                  0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 

,
                  0  

,
                  0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Yoshihiro
Sakaguchi
Third:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Second:
No Photo
Masayuki
Fujii
Lead:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Skip:
Player Photo
Junpei
Kanda
Third:
Player Photo
Kosuke
Morozumi
Second:
Player Photo
Shinya
Iwamoto
Lead:
Player Photo
Shotaro
Hashimoto


Minebea Mitsumi Cup MENU: | Teams | Standings |Tiebreakers | Playoffs | Scores | Statistics |

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "/var/www/vhosts/curlingzone.com/httpdocs/forums/includes/oom/oom2018_51_standings.xml" in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/curlingzone.com/worldcurl.com/footer.php on line 46