International Mixed Doubles Sochi > Strength of Field
Rank Team SFM Value OOM Points
2.  Perret/Rios 0.440 348.3878
3.  Moskaleva/Eremin 0.430 287.2135
6.  Szekeres/Nagy 0.400 227.7452
10.  Rupp/Wunderlin 0.360 202.345
17.  Morozova/Goryachev 0.290 114.1733
23.  Venevtseva/Groshev 0.250 78.6087
32.  Vermelin/Wingfors 0.200 53.75775
69.  Ignatenko/Mironov 0.150 23.95995
85.  Polikarpova/Grekhnev 0.150 20.7385
88.  Fomina/Stukalsky 0.150 20.456
125.  Fakhurtdinova/Lysakov 0.100 9.443
187.  Androsova/Kaulfersch 0.100 1.39
204.  Strelkova/Zhukovsky 0.050 0
204.  Tolstova/Kuznetsov 0.050 0
204.  Saifutdinova/Saifutdinov 0.050 0
204.  Dudko/Velichko 0.050 0
204.  Tkach/Meshkovich 0.050 0
204.  Kulikova/Kulikov 0.050 0
204.  Komleva/Isak 0.050 0
204.  Privivkova/Ali 0.050 0
204.  Trukhina/Vlasenko 0.050 0
204.  Telnova/Puzanov 0.050 0
204.  Sanchirova/Sokolov 0.050 0
204.  Kardapoltseva/Vaskov 0.050 0
Teams Total: 3.620
Purse Factor: 1.052
Teams Factor: 1.250
Teams Scale: 1.000
Importance Factor: 1.000
Strength of Field: 4.760
International Mixed Doubles Sochi MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |