Mathew Camm
Born: Mar 29, 1990
in Ottawa, Ontario
Resides: Cornwall, Ontario
Throws: Right