Jia Liang Zang
Born: Jan 12, 1988
in Harbin, China
Resides: Harbin, China
Throws: Right
 Team Zang (2018/19)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Jia Liang
Zang

Player Photo
Third
De Xin
Ba

No Photo
Second
Yanlong
Ma

No Photo
Lead
Jin Bo
Wang

 Team Liu (2017/18)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Rui
Liu

Player Photo
Third
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Second
Dongxu
Jiang

Player Photo
Lead
Jia Liang
Zang

 Team Liu (2016/17)  HARBIN, China 
Player Photo
SKIP
Rui
Liu

Player Photo
Third
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Second
De Xin
Ba

Player Photo
Lead
Jia Liang
Zang

Alternate
Alternate
Qiang
Zou

 Team Liu (2015/16)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Rui
Liu

Player Photo
Third
Jia Liang
Zang

Player Photo
Second
De Xin
Ba

Player Photo
Lead
Xiao Ming
Xu

 Team Zang (2014/15)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Jia Liang
Zang

Player Photo
Third
De Jia
Zou

Player Photo
Second
De Xin
Ba

Player Photo
Lead
Qiang
Zou

Alternate
Alternate
Jin Bo
Wang

 Team Liu (2013/14)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Rui
Liu

Player Photo
Third
Jia Liang
Zang

Player Photo
Second
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Lead
De Xin
Ba

 Team Liu (2012/13)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Rui
Liu

Player Photo
Third
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Second
Jia Liang
Zang

Player Photo
Lead
De Xin
Ba

Alternate
Alternate
Luan
Chen

 Team Liu (2011/12)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Rui
Liu

Player Photo
Third
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Second
Jia Liang
Zang

Player Photo
Lead
De Xin
Ba

Alternate
Alternate
Luan
Chen

 Team Xu (2010/11)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Third
Jia Liang
Zang

Player Photo
Second
Zhipeng
Zhang

Player Photo
Lead
De Xin
Ba

 Team Wang (2009/10)  Harbin, China 
Player Photo
Fourth
Rui
Liu

Player Photo
Third
Xiao Ming
Xu

Player Photo
SKIP
Fengchun
Wang

Player Photo
Lead
Jia Liang
Zang

Alternate
Alternate
De Xin
Ba

 Team Wang (2008/09)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Fengchun
Wang

Player Photo
Third
Rui
Liu

Player Photo
Second
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Lead
Jia Liang
Zang

 Zang Jialiang (2007/08)  Harbin, China 
Player Photo
SKIP
Jia Liang
Zang

No Photo
Third
Luan
Chen

No Photo
Second
Zhiqiang
Wang

Player Photo
Lead
De Jia
Zou

 Team China (2006/07)  Harbin, China 
No Photo
SKIP
Binjiang
Wang

Player Photo
Third
Xiao Ming
Xu

Player Photo
Second
Rui
Liu

Player Photo
Lead
Jia Liang
Zang

Alternate
Alternate
Fengchun
Wang