Stuart Thompson
Born: Sep 26, 1992
in Halifax, Nova Scotia
Resides: Halifax, Nova Scotia
Throws: Right