Chris Lewis
Born: May 29, 1992
in Ottawa, Ontario
Resides: Ottawa, Ontario
Throws: Right