Cynthia Garzina
Resides: Seattle, Washington
Throws: Right