Stuart Leslie
Born: Jul 14, 1995
in Ottawa, Ontario
Resides: Metcalfe, Ontario
Throws: Right