Jeff Gorda
Resides: Toronto, Ontario
Throws: Right
 Team Morrison (2015/16)  Cookstown, Ontario 
Player Photo
Fourth
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Jeff
Gorda

Player Photo
SKIP
Tim
Morrison

No Photo
Lead
Craig
Cox

 Team Frans (2014/15)  St Thomas , Ontario 
Player Photo
SKIP
Joe
Frans

Player Photo
Third
Craig
Van Ymeren

Player Photo
Second
Bowie
Abbis-Mills

Player Photo
Lead
Jeff
Gorda

 Team Frans (2013/14)  Bradford, Ontario 
Player Photo
SKIP
Joe
Frans

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Frans (2012/13)  Bradford, Ontario 
Player Photo
SKIP
Joe
Frans

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2011/12)  Bradford, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2010/11)  Bradford, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2009/10)  Bradford, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2008/09)  Churchill, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2007/08)  Churchill, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2006/07)  Churchill,  
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Ryan
Werenich

Player Photo
Second
Jeff
Gorda

Player Photo
Lead
Shawn
Kaufman

 Team Matchett (2004/05)  ,  
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Jeff
Gorda

Player Photo
Second
Shawn
Kaufman

No Photo
Lead
Brad
Anderson

 Team Matchett (2002/03)  Churchill, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Jeff
Gorda

No Photo
Second
Matt
Giroux

No Photo
Lead
Brad
Anderson

 Team Matchett (2001/02)  Churchill, Ontario 
Player Photo
SKIP
Dale
Matchett

Player Photo
Third
Jeff
Gorda

Player Photo
Second
Matt
St. Louis

No Photo
Lead
Matt
Giroux

 Team Ferris (1999/00)  Hamilton, Ontario 
Player Photo
SKIP
Pat
Ferris

Player Photo
Third
Matt
St. Louis

Player Photo
Second
Darryl
Prebble

Player Photo
Lead
Jeff
Gorda