Mary-Anne Arsenault
Born: Aug 19, 1968
in Scarborough, Ontario
Resides: Halifax, Nova Scotia
Throws: Right
 Team Arsenault (2019/20)  Dartmouth, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Christina
Black

Player Photo
Second
Jenn
Baxter

Player Photo
Lead
Emma
Logan

 Team Arsenault (2018/19)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Christina
Black

Player Photo
Second
Jenn
Baxter

Player Photo
Lead
Kristin
Clarke

Alternate
Alternate
Emma
Logan

 Team Arsenault (2017/18)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Christina
Black

Player Photo
Second
Jenn
Baxter

Player Photo
Lead
Jennifer
Crouse

 Team Arsenault (2016/17)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Christina
Black

Player Photo
Second
Jennifer
Crouse

Player Photo
Lead
Jenn
Baxter

 Team Arsenault (2015/16)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Christina
Black

Player Photo
Second
Jane
Snyder

Player Photo
Lead
Jenn
Baxter

 Team Arsenault (2014/15)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Christina
Black

Player Photo
Second
Jane
Snyder

Player Photo
Lead
Jenn
Baxter

 Team Arsenault (2013/14)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Kim
Kelly

Player Photo
Second
Christie
Gamble

Player Photo
Lead
Jenn
Baxter

 Team Arsenault (2012/13)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Colleen
Jones

Player Photo
Second
Kim
Kelly

Player Photo
Lead
Jenn
Baxter

Alternate
Alternate
Nancy
Delahunt

 Team Arsenault (2011/12)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Stephanie
Schmidt

Player Photo
Second
Kim
Kelly

Player Photo
Lead
Jenn
Baxter

 Team Arsenault (2010/11)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Stephanie
Schmidt

Player Photo
Second
Jenn
Baxter

Player Photo
Lead
Kelly
Backman

 Team Arsenault (2009/10)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Mary-Anne
Arsenault

Player Photo
Third
Marie
Christianson

Player Photo
Second
Morgan
Muise

Player Photo
Lead
Kelly
Backman

 Team Jones (2004/05)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Colleen
Jones

Player Photo
Third
Kim
Kelly

Player Photo
Second
Mary-Anne
Arsenault

No Photo
Lead
Nancy
Delahunt

 Team Jones (2003/04)  Halifax, Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Colleen
Jones

Player Photo
Third
Kim
Kelly

Player Photo
Second
Mary-Anne
Arsenault

No Photo
Lead
Nancy
Delahunt

 Team Jones (2002/03)  , Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Colleen
Jones

Player Photo
Third
Kim
Kelly

Player Photo
Second
Mary-Anne
Arsenault

No Photo
Lead
Nancy
Delahunt

 Team Jones (2001/02)  , Nova Scotia 
Player Photo
SKIP
Colleen
Jones

Player Photo
Third
Kim
Kelly

Player Photo
Second
Mary-Anne
Arsenault

No Photo
Lead
Nancy
Delahunt